Nake  →

giúp tiếp cận nhiều khách hàng, phát triển thương hiệu

Nake ra đời từ đâu?

Từ nhu cầu phát triển thị trường trên các nền tảng xã hội, Nake đã được hình thành và cung cấp các giải pháp Marketing tới khách hàng. “Chúng tôi thực hiện dự án vì chúng tôi, không phải vì bạn”, theo đó dự án chúng tôi theo sẽ phải là…

+98

Các dự án đã hoàn thành

+25

Các dự án đang triển khai

+132

Khách hàng

Dịch vụ của chúng tôi