Chăm sóc Fanpage

Đẩy mạnh tiếp thị, tiếp cận tối đa

Tại sao lại cần chăm sóc Facebook

Đi đúng hướng, tiếp cận chính xác đẩy mạnh chuyển đổi nâng cao lợi nhuận

Chăm sóc Fanpage

HÌNH ẢNH

Hình ảnh được chỉnh sửa chuyên nghiệp

Quy trình thực hiện

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC FANPAGE

Nake cung cấp chi tiết dịch vụ như sau

Gói cơ bản
3tr2/Tháng
Chuẩn seo fanpage
Thiết kế 1 banner
Bài viết 10 bài
Gắn logo hình ảnh
Tăng like bài viết
Gắn logo video
Click me!
Gói nâng cao
4tr8/Tháng
Chuẩn seo fanpage
Thiết kế 2 banner
Bài viết 15 bài
Gắn logo hình ảnh
Tăng like bài viết: 30like
Gắn logo video
Click me!
Gói chuyên nghiệp
7tr6/Tháng
Chuẩn seo fanpage
Thiết kế 3 banner
Bài viết 18 bài
Gắn logo hình ảnh
Tăng like bài viết: 50like
Gắn logo video
Click me!