Dịch vụ Content với

BẢNG GIÁ

img

Freelancer

Tham khảo giá và dịch vụ bài viết của Nake
3Tr8/tháng
Giá bao gồm phí đăng bài
Dịch vụ bao gồm:
Số lượng: 18 bài
600 - 800 từ
Độ mới: 50 - 70%
Chỉnh sửa: 1 lần
Hình ảnh: có theo bài
Tư vấn lên chiến dịch nội dung
 
img

Team

Tham khảo giá và dịch vụ bài viết của Nake
4Tr8/tháng
Giá bao gồm phí đăng bài
Dịch vụ bao gồm:
Số lượng: 20 bài
600 - 800 từ
Độ mới: 70 - 80%
Chỉnh sửa: 1 lần
Hình ảnh: có theo bài (gắn logo)
Tư vấn lên chiến dịch nội dung
 
img

Business

Tham khảo giá và dịch vụ bài viết của Nake
Liên hệ tư vấn
Đáp ứng tùy theo nhu cầu
Dịch vụ bao gồm:
Không giới hạn số lượng bài viết
Số từ: không giới hạn
Độ mới 80 - 100% tùy lĩnh vực
Hỗ trợ đăng bài lên website
Hỗ trợ lên kế hoạch nội dung
Gói từ 1 tháng trở lên